top of page

UVJETI I UVJETI

1. Sadržaj

 

Ovo je usluga koja pruža neograničen pristup aplikacijama RegainControl : usluga adblocker "Cokun", usluga privatnosti i sigurnosti s "Amachay" i VPN "Pelican". Svrha ovog dokumenta je da razjasni Opće uslove i odredbe („TnCs“) izdavačke kompanije koji imaju potpunu referencu na stranici „Pravno“ naznačeno na dnu ove stranice. Vaša upotreba Usluga podliježe vašem prihvaćanju i poštivanju TnC-ova.

 

2. Naknade

 

Pristup sadržaju i uslugama podliježe naplati kao što je prikazano na stranici "Cijene" dostupnoj putem dolje navedene veze. Izdavačka kompanija može ga promeniti u bilo kojem trenutku. Usluge se mogu naplatiti jednom ili za svaki vremenski period ugovorom korisniku, a cijena će biti uključena u Korisnikov periodični račun koji pruža gateway.

 

3. Intelektualna i industrijska svojina

Kompanija izdavača posjeduje autorska prava na Usluge. Svaki korisnik ili treća strana moraju obavijestiti izdavačku kompaniju e-poštom ako vjeruju da su im zakonska prava prekršena.

 

4. Izuzeća iz jamstava (niži popis nije iscrpan i nije isključiv):

 

4.1. Dostupnost i kontinuitet web stranice i usluga: Ni u kojem slučaju izdavačka kompanija neće biti odgovorna za gubitak ili štetu koja može nastati zbog vašeg pristupa ili upotrebe web stranice ili aplikacije, uključujući i bilo kakvu štetu na vašem elektroničkom uređaju.

 

4.2. Sadržaj i usluge Ni u kojem slučaju izdavačka kompanija neće biti odgovorna za:

 

 Izgled i efikasno djelovanje web stranice ili aplikacije te ažuriranja i pouzdanost sadržaja

· Oštećenja nastala usled nepravilne upotrebe Veb stranice ili aplikacije.

· Distribucija i prisustvo programa koji mogu naštetiti Korisnikovim uređajima ili modificirati Korisnikove elektroničke zapise i datoteke.

· Koristite protivno TnC-ovima, zakonima ili općenito prihvaćenom korištenju.

· Nepridržavanje ili kršenje zakona koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva trećih strana, industrijsku svojinu, poslovne ili ugovorne tajne, privatnost, čast, imidž, objavljivanje ili konkurenciju.

· Nepoštivanje bilo koje obaveze ili garancije treće strane u vezi sa uslugama koje se nude korisnicima na web mjestu ili aplikaciji, kao i loš kvalitet, pouzdanost, usklađenost, zakonitost, korisnost i dostupnost usluga treće strane.

4.3. Sadržaj i usluge trećih strana: Kompanija izdavača neće biti odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste proizišlu iz vašeg korištenja web stranice ili aplikacije i tamošnjih usluga.

Aplikacija Cokun ne šalje nijedan SMS. SMS šalje korisnik kako bi dobio aktivacijski kod.

5. Zaštita ličnih podataka

 

Web stranica ili aplikacija ne registriraju nikakve osobne podatke. Adresa e-pošte koju Korisnik koristi u svrhu korisničke podrške strogo je povjerljiva.

.

bottom of page