top of page

CIJENE

sign_icon.png

Pristup sadržaju Usluge nudi se na temelju jednogodišnje naknade za licencu ili ponavljajuće naknade na kraće razdoblje, ovisno o modalitetu koji odaberete. Naše usluge nisu kompatibilne s Iphoneom.

Za plaćanje putem mobilnog operatera, vaš telefon mora biti kompatibilan, konfiguriran i omogućen za WAP.

Uvjeti cijena: fakturirano 4 KM / tjedno + PDV. Plaćanje PDV-a na računu vašeg mobilnog operatera, vašeg davatelja internetskih usluga ili procesora plaćanja.

.

bottom of page